Biotop a koupací jezírko

V dnešní době velice častý výraz BIOTOP – co  si pod tím pojmem představit?

Definice Wikipedie: Biotop, nebo-li stanoviště je živé a neživé prostředí, ovlivněné a proměněné živou složkou přírody – biotopu. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí  všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

Zjednodušeně řečeno – biotop je samočisticí jezírko, které se od koupacího liší pouze tím, že neobsahuje žádnou filtraci, resp. filtrem je samotné jezírko. To znamená, že vše co do jezírka napadá;listí, pyl, výkaly z ryb,  se díky biologickým rozkladným procesům rozloží a vodní rostliny mají za úkol přeměnit tuto hmotu na biomasu. Plocha biotopu by měla být min. 65 m2, přičemž polovina může být vyhrazena pro koupání a druhá polovina pro mokřadní rostliny. Koupací zóna by měla mít hloubku min. 2 m a čistící zónu o hloubce 20-80 cm vyplněnou štěrkem a vodními rostlinami, které budou biotop čistit. Díky velkému objemu vody systém do určité míry funguje, ale přesto se  v mělkých zónách jezírka  usazují kaly a postupně dochází k zanesení mělčin,  vznikají tak problémy s kvalitou vody a je nutné jezero vyčistit, což při tak velké ploše a objemu jezera není jednoduchá záležitost.

Je nutné si uvědomit, že každé jezero je ve své podstatě biotop, a to  platí  i pro to koupací.. Nezastáváme názor, že jezírko je zcela samočisticí a že jej vyčistí pouze vodní rostliny. Snažíme se proto nádrži co nejvíce pomoci technologickou cestou, a to prostřednictvím filtrací, určených pro koupací jezírka, kde probíhají téměř stejné procesy jako v samotném jezírku;  pracujeme s biologickým způsobem čištěním vody, nikoli  s chemií. Hlavní rozdíl je v tom, že filtr dokážeme  jednoduše vyčistit, a špínu z něj odstranit – snadno, a rychle. Dokážete udělat totéž, pokud si “filtr” vytvoříte ze samotného jezírka? Dovolujeme si říci, že nikoli. Vzhledem k faktu, že koupací jezírka jsou plošně i objemově velká, nebývá obvykle filtrace levnou záležitostí.  S návrhem správného řešení, výběrem skimmerů, filtrů a příslušných čerpadel Vám rádi poradíme na základě tvaru a velikosti Vašeho jezírka. Nemáme žádná typová řešení, filtrační sady navrhujeme podle potřeb konkrétního jezírka. Protože každé jezírko je odlišné a je třeba pro něj najít individuální řešení.

koupaci1        koupaci2

Koupací jezero je velice oblíbenou dominantou každé moderní zahrady, kam harmonicky zapadne, jako by tam bylo odjakživa.  Vytváří výjimečné klima daného místa a dodává mu zvláštní kouzlo a tím se stává velice oblíbeným místem k relaxaci. Zvlhčuje vzduch během letních parných dní a přináší nám možnost koupání ve vodě ošetřené biologickou cestou. U koupacího jezera platí jednoduché pravidlo – velké je krásné! Čím je jezero větší, tím lépe se vyrovnává s biologickými nečistotami (listí, prach, pyl, atd.) a velké množství vody reaguje pomaleji na fluktuaci teplot a voda se tak snadněji udržuje čistá a vyžaduje menší údržbu.

Základem koupacího jezírka je hlavní hluboká část, určená ke koupání, někdy také  nazývaná jako koupací vana, jejíž hloubka se pohybuje od 1,5m výš, ale samozřejmě čím větší hloubka,tím větší stabilita jezírka. Obvyklá šíře začíná na třech m a délce 5metrů, ale opět zde platí pravidlo: čím větší, tím lepší. Neměli bychom zapomenout ani na mělké části jezírka osázené vodními rostlinami (v hloubce 0-50cm) Koupací část může být obklopena mělčinou ze všech stran, nebo jen z části, to určuje konečný vzhled celé nádrže.

  IMG_20150510_192201             DSC_0197

Ryby v koupacím jezírku….

Málokdo si umí představit jezírko bez ryb, ale je zapotřebí si uvědomit, že ryby obecně systém jezírka zatěžují, a jejich přítomnost vede k možnému zhoršení kvality vody;  její průhledností a vyššího rizika výskytu řas. Platí přímá úměra – čím více ryb, tím větší zátěž na jezírko. Důvodů, proč tomu tak je, je více; První je potřeba majitelů jezírek ryby krmit. Málokdo totiž odolá rybkám sem tam něco hodit a krmivo, které vstoupí do systému jezírka se velmi rychle  přetvoří na rybí výkaly a ty následně přispívají k rychlejšímu vzniku sedimentů v jezírku, a následně k růstu přispívají k rychlejšímu vzniku sedimentů v jezírku, a následně k růstu řas a zhoršení kvality vody. Dalším důvodem je změna biologické rovnováhy. Pokud v jezírku nebudou ryby, usídlí se v něm nejrůznější živočichové. Určitě tam budou žít obojživelníci a celá řada vodního hmyzu. Přirozený potravní řetězec, od úplně malých až k těm větším. Proto pokud budete mít v nádrži ryby, tento systém narušíte. Zmizí většina vodního hmyzu a nezapomeňte, že i ten se něčím živí, některé druhy spotřebovávají řasy, jiné pomáhají rozkládat kaly.

Pokud si přesto ryby v jezírku přejete, počítejte, že budete potřebovat silnější filtraci a že bude nutné použít silnější technologická řešení –  silnější, tudíž i provozně a finančně náročnější čerpadla a patrně se neobejdete bez jezírkové UV lampy. Pokud tedy budete mít v jezírku ryby ve větším množství, bude filtrační technologie výrazně dražší, a to jak provozně, tak investičně. Častější bude i údržba a čištění jezírka.